IZOLACIJA NIJE JEDINO ŠTO MOŽETE DA URADITE

COVID-19 može da ima blage simptome u početku, ali i da se progresivno pogoršava, te potencijalno zahteva hitnu medicinsku pomoć.1 
Zato je važno biti spreman. NE ČEKAJTE i odmah napravite COVID plan. Važno je, lako je, a mi možemo da vam pomognemo!


— 1. KORAK

SAZNAJTE GDE MOŽETE DA SE TESTIRATE

Jedini način da sa sigurnošću saznate da li imate COVID-19 je da se testirate. Testiranje je jednostavno: u većini slučajeva lekar ili medicinska sestra uzeće vam uzorak tečnosti iz nosa brisom. Rezultate ćete dobiti za 1 do 3 dana, ili za samo 15 do 30 minuta ako se radi o brzom testu. 
 
Test na COVID-19 možete uraditi na mestima kao što su: 

COVID ambulante

Državne zdravstvene ustanove

Privatne zdravstvene ustanove

2. KORAK

PREPOZNAVANJE SIMPTOMA

Može biti teško napraviti razliku između simptoma COVID-19 i simptoma drugih bolesti, kao što je grip ili obična prehlada.
Jedini način da se potvrdi da li imate COVID-19 je da se testirate. Ovo su simptomi na koje treba obratiti pažnju4

Groznica ili drhtavica

Kašalj

Kratak dah ili
otežano disanje

Umor

Bol u mišićima ili telu

Glavobolja

Gubitak čula ukusa i/ili mirisa

Upala grla

Zapušen nos ili curenje iz nosa

Mučnina ili povraćanje

Dijareja

3. KORAK

POZNAVANJE FAKTORA RIZIKA

Iako su svi izloženi riziku od teškog oblika COVID-19, postoje određeni faktori i medicinska stanja koja povećavaju rizik.5,6

≥60 godina starosti

Prekomerna telesna težina

Rak

Dijabetes

Hronična bolest bubrega

Hronična bolest pluća
(Uključujući astmu)

Bolest srca
(Uključujući visok pritisak)

Hronična bolest jetre

Prekasno testiranje, moglo bi da bude najveći rizik od pojave teškog oblika COVID-19

4. KORAK

SAZNAJTE KOME DA SE OBRATITE U SLUČAJU POZITIVNOG TESTA

Čim dobijete pozitivan test na COVID-19, kontaktirajte svog lekara u vezi sa mogućnostima lečenja.

Počnite da pravite svoj COVID plan, već danas.


#PROBUDISVESTURADITEST

Recite svojim prijateljima i porodici da ste napravili plan za COVID. Podelite sledeću poruku da proširite vest:
Mislite da imate COVID-19? Treba vam plan. Saznajte kako da ga napravite na covidplan.rs


Najčešća pitanja

Kako mogu da saznam da li imam COVID-19?

Jedini način da sa sigurnošću saznate da li imate COVID-19 je da se testirate. Test na COVID-19 možete uraditi na mestima kao što su:

  • COVID ambulante
  • Relevantne državne zdravstvene ustanove
  • Relevantne privatne zdravstvene ustanove

Zašto treba da se lečim od COVID-19?

Lečenje može da vam pomogne da se osećate bolje.

Da li se radi o COVID-19, gripu ili prehladi?

Može biti teško napraviti razliku između simptoma COVID-19 i simptoma drugih bolesti, kao što je grip ili obična prehlada. Jedini način da se potvrdi da li imate COVID-19 je da se testirate.3

Kako mogu da se zaštitim od COVID-19?

  • Jedan od najboljih načina da se zaštitite je da se vakcinišete. Trenutno postoji nekoliko vakcina protiv COVID-19 koje su odobrene za upotrebu u svetu.7
  • Takođe, možete da nosite masku u zatvorenom prostoru i u gužvi. Pored toga, održavajte udaljenost od 2 metra od drugih osoba, perite i dezinfikujte ruke.7
  • Ako imate pozitivan test na COVID-19, izolacija nije jedino što možete da učinite. Odmah kontaktirajte svog lekara da saznate koje mogućnosti lečenja su vam dostupne.

Koje su mogućnosti lečenja dostupne za COVID-19?

  • Kontaktirajte svog lekara da saznate više o mogućnostima lečenja koje su najbolji izbor za vas.

Da li mi treba pozitivan test na COVID-19 za pristup mogućnostima lečenja ako sam bio/la u kontaktu sa infekcijom i osećam se bolesno?

Potreban je pozitivan test na COVID-19 da biste dobili odgovarajuću terapiju.


COVID=koronavirusna bolest; COVID-19=koronavirusna bolest 2019.

Reference: 1. Siddiqi HK, Mehra MR. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: a clinical-therapeutic staging proposal. J Heart Lung Transplant. 2020;39(5):405-407. doi:10.1016/j.healun.2020.03.012 2. Interim Guidance for Antigen Testing for SARS-CoV-2. Centers for Disease Control and Prevention. Updated June 14, 2021. Accessed August 4, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html 3. Mayo Clinic Staff. COVID-19, cold, allergies and the flu: What are the differences? Published May 18, 2021. Accessed August 16, 2021. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/covid-19-cold-flu-and-allergies-differences/art-20503981 4. Symptoms of COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 13, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 5. People with Certain Medical Conditions. Centers for Disease Control and Prevention. Accessed September 22, 2021. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html 6. Docherty AB, Harrison EM, Green CA, et al. Features of 20 133 UK patients in hospital with covid-19 using the ISARIC WHO clinical characterisation protocol: prospective observational cohort study. BMJ. 2020;369:m1985. doi:10.1136/bmj.m1985 7. COVID-19 ADVICE FOR THE PUBLIC: GETTING VACCINATED. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines/advice 8. Therapeutics and COVID-19: living guideline. World Health Organization. Accessed October 1, 2021. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.3Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u uputstvu za lek. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).
Takođe, neželjene reakcije možete prijaviti i MSD koristeći kontakte koje možete naći na našoj web stranici www.msd.rs